Blog van Roy

Verhuizen, wie durft?

n het FD van 31 juli 2012 de kop: “Woning weer evenveel waard als in 2008″. Nu is het zo dat woningen in de Randstad de afgelopen jaren wel duurder zijn geworden, en in de provincies Gelderland en Limburg goedkoper. Gemiddeld genomen zijn de prijzen wederom gezakt met 2 % volgens het CBS. En wat betekent dit dan voor de gemiddelde woningbezitter?

Moeten autofabrikanten meebetalen aan het onderhouden van de wegen?

Op 16 december jl. stond er in Nu.nl een stuk met als titel: "Ook KPN wil geld van Apple en Google voor onderhoud netwerk ". Laten we uitgaan van de aanname dat een telecombedrijf de digitale snelweg maakt en beheert en de overheid de analoge snelweg ofwel gewoon de wegen waarop u en ik dagelijks lopen/fietsen/rijden. Volgens de gedachtegang van telecombedrijven zouden autofabrikanten moeten meebetalen aan het onderhouden van het wegennet! Dat vind ik een rare gedachtegang, u ook?

Krijgt de geplaagde woningmarkt in Nederland wel genoeg aandacht van de Tweede Kamer?

Vandaag werd ik getriggerd door de krantenkop: "Heeft onze overheid eigenlijk wel een woonvisie?" (bron: spacemakers.nl, 26 oktober 2011 (telegraaf.nl). Uit de rest van het artikel blijkt dat onze volksvertegenwoordiging, op een viertal partijen na, bij een belangrijke hoorzitting over de woonvisie afwezig was.
 

Is lachen noodzakelijk voor het ontwikkelen van vastgoed?

Het ontwikkelen van vastgoed staat er momenteel niet best op. De ene na de andere bericht in de krant afgelopen tijd waaruit blijkt dat men somber is over het onderwerp vastgoed. Grondbedrijven moeten miljarden afboeken, woningbouwcorporaties die niet of nauwelijks meer kunnen investeren in nieuwe ontwikkelingen, de leegstand van kantoren baart steeds meer zorgen etc...Kortom, het huilen staat ons nader dan het lachen, of niet?

Uirollen van glasvezelnetwerk als werkgelegenheidsproject anno 2011?

In de vorige eeuw heeft de overheid via grote projecten gezorgd voor stimulering van de economie. Zo heeft de gemeente Den Haag in de periode tussen WO I en WO II (het zogenaamde interbellum) de aanleg van het Zuiderpark als werkverschaffingsproject gerealiseerd. Dit geldt ook voor de befaamde Duitse “Autobahn” . Velen gebruiken deze snelweg met veel plezier.

Social Media als instrument bij herstructurering van woonwijken

Vandaag kreeg ik de vraag hoe social media ingezet kan worden bij het herstructureren van woonwijken. Bij het herstructureren van woonwijken is het vaak lastig gebleken om de bewoners echt te betrekken bij zo'n proces. Daar zijn verschillende redenen voor te vinden, het gaat nu te ver om die redenen te benoemen. 

Herontwikkelen van leegstaand vastgoed volgens de 5 C’s, deel 3

In mijn vorige blogs ging ik eerst in op de Contex, later op Concept en Community. Nu zijn Creatie en Conservering aan de beurt. Ook deze twee C’s zijn bewust aan elkaar gekoppeld. Creatie staat voor realisering/bouwen en Conservering voor beheer/onderhoud. Deze twee begrippen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Herontwikkelen van leegstaand vastgoed volgens de 5 C's, deel 2

Ging ik in mijn vorige blog in op de Context, nu zijn Concept en Community aan de beurt. Deze twee C's zijn bewust aan elkaar gekoppeld. In mijn beleving is het nu niet meer mogelijk om zonder jouw toekomstige klanten (Community) te werken aan concepten. Zeker als het leegstaand vastgoed betreft.

Herontwikkelen van leegstaand vastgoed volgens de 5 C's

Herontwikkelen van leegstaand vastgoed is met de huidige voorraad aan beschikbare kantoorruimte noodzakelijk. Van belang is te weten welk gebouw wel en welk gebouw geen doorstart zal krijgen. Naar mijn mening hangt dit vooral af van de uitkomst van wat ik de 5 C’s heb genoemd: Context, Concept, Community, Creatie en Conservering.

Klant of locatie als vertrekpunt van vastgoedontwikkeling?

Afgelopen jaren heb ik als adviseur van overheden, corporaties en projectontwikkelaars geholpen met het ontwikkelen van divers vastgoed. Vertrekpunt was altijd de beschikbaarheid van een locatie. Vandaar uit werd dan gewerkt aan het ontwikkelen van een concept. Pas als laatste schakel werd dan gekeken naar de klant. Deze werkwijze werkte prima, immers er waren voldoende klanten die kochten.